Nedkjøling har neppe effekt hos hjertestans-pasienter

De siste 20 årene har nedkjøling vært standard behandling av pasienter med hjertestans. Nå viser en ny studie at dette neppe har noen effekt.

Hvert år rammes rundt 2.500 personer av plutselig og uventet hjertestans i Norge. Senking av kroppstemperaturen har lenge vært en del av standardbehandlingen, men nå blir dette trolig endret.

– Funnene er viktige og skal nå diskuteres i fagråd over hele verden og vil trolig endre på hvordan pasienter behandles etter hjertestans. Nedkjøling vil sannsynligvis ikke lenger anbefales som standardbehandling etter hjertestans hos voksne, sier overlege Roy Bjørkholt Olsen.

Han er spesialist i anestesiologi ved Sørlandet sykehus og medforfatter på en artikkel om temaet som er publisert i New England Journal of Medicine.

14 land med totalt 61 sykehus deltok i studien, der også Rikshospitalet, Haukeland sykehus, St. Olavs hospital og Sørlandet sykehus var med.

Pasientene som deltok, ble etter hjertestansen holdt ved normal kroppstemperatur eller nedkjølt til 33 grader. Hovedresultatene viste ikke økt overlevelse og ikke bedre funksjonsnivå hos dem som ble nedkjølt, i forhold til dem som ble holdt på normal kroppstemperatur.