Undersøkelsen er gjennomført blant personer som er på minimum åtte gudstjenester i året. Undersøkelsen er gjennomført blant personer som er på minimum åtte gudstjenester i året. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

En av fire aktive kristne mener det er vanskelig å være kristen i Norge

27 prosent av aktive kristne i Norge svarer at de er helt eller delvis enige i påstanden om at det er vanskelig å være kristen i Norge.

Det viser en undersøkelse gjennomført av analysebyrået Nordic Navigation, på oppdrag for avisen Dagen og Senter for undersøkende journalistikk.

1.600 personer er bedt om å svare hvor enige de er i påstanden «Jeg synes det er vanskelig å være kristen i Norge i dag». 27,6 prosent svarte at de var «helt enig» eller «delvis enig» i påstanden.

Kriteriet for å delta i undersøkelsen er at man er aktiv kristen, altså går på minimum åtte gudstjenester i året.

Begrunnelser som går igjen i undersøkelsen er at mange blitt utsatt for fordommer, at de frykter å bli stemplet som dumme og måten kristendommen blir framstilt i mediene.

Pål Ketil Botvar, professor i religionssosiologi ved Universitet i Agder, er ikke overrasket over tallene.

– Jeg tenker det er reelt. Men dette varierer jo ut ifra hva slags kristen gruppering du tilhører og hva slags kristendom du blir assosiert med, sier Botvar til Dagen.

Botvar sier at noe av årsaken er at samfunnet er mer sekulært enn tidligere.

– Jo mer sekulært samfunnet er, jo mindre blir kunnskapsnivået om religion. Ordinær religiøs virksomhet som misjon assosieres med ekstremisme og terror, sier han.