Enighet om å gi 650 millioner kroner mer til pensjo­nistene i trygde­oppgjøret

Ap, Sp, SV og Frp er enige om å gi pensjonistene til sammen 650 millioner kroner mer i trygdeoppgjøret. Saken vedtas i Stortinget torsdag.

«Firerbanden» legger 0,25 prosentpoeng oppå regjeringens foreslåtte økning på 3,58 prosent av den løpende alderspensjonen. Dermed blir økningen på 3,83 prosent, i tråd med kravet fra Pensjonistforbundet, LO og de andre organisasjonene i trygdeoppgjøret.

– Pensjonistene skal være trygge på at de får en mer rettferdig fordeling, og det sikrer vi med dette opplegget, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken holdt pressemøte om trygdeoppgjøret torsdag.

Påplussingen vil i snitt gi pensjonistene rundt en tusenlapp mer i året å rutte med, ifølge Sp-lederen.

– Det er et reelt bidrag for mange pensjonister som kan ha en ganske tøff økonomisk hverdag, sier han.

– Merkelig framgangsmåte

Allerede da arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la fram regjeringens tilbud til pensjonistene i mai, var det klart at han trolig kom til å gå på en pensjonssmell i Stortinget.

Men opposisjonens framgangsmåte er merkelig, mener Isaksen.

– Her har flertallet bestemt seg for å gi enda mer i siste sekund, selv om de i mange måneder har visst hva regjeringen ville legge fram, sier han til NTB.

Årets trygdeoppgjør er det første etter at Stortinget i februar vedtok et nytt system der pensjonene skal reguleres som et snitt av pris- og lønnsvekst.

Isaksen peker også på at pensjonistene har fått flere løft under de borgerlige.

– De siste ti årene har de eldre hatt en sterkere økning i kjøpekraften enn yngre, sier han.

– Retter opp skjevhet

Opposisjonen viser på sin side til at reguleringene av alderspensjonen i fjor endte 1,4 prosentpoeng under den reelle lønns- og prisveksten.

– Det er den skjevheten som nå rettes opp, sier Vedum.

For SV har det vært viktig å bedre situasjonen for eldre med lave pensjoner.

– Det har vært veldig konstruktive runder i opposisjonen, og nå har vi over tid fått presset på plass både økt minstepensjon, ny regulering og nå også en kompensasjon for den reguleringen som var svært lav i fjor, sier Lysbakken.

Frp var ikke til stede på pressemøtet i Stortingets vandrehall, men sier til NTB at de er glade for at de andre partiene har kommet dem i møte.

Mangler inndekning

De 650 millionene vil komme på toppen av revidert nasjonalbudsjett som Frp inngikk en avtale med regjeringspartiene om tidligere i vår.

– Dette lå inne som en klar forutsetning da vi inngikk avtalen om revidert. Men det er synd at regjeringspartiene ikke er med, sier Frps Jon Georg Dale.

– Hvor skal dere finne pengene?

– De kan hentes på flere måter, sier Dale, som ikke er fremmed for å tappe oljefondet ytterligere.

Støre mener på sin side det er opp til regjeringen å finne inndekning.

– Vi retter opp et knirk. Nå er regjeringen nødt til å sørge for at dette skjer, sier han til NTB.

Arbeids- og sosialministeren erkjenner at regjeringen nå blir nødt til å stokke om på budsjettet.

– Pengene må selvsagt tas fra andre formål, sier Isaksen.

KrF: – Feil prioritering

KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug mener på sin side at partiene bak trygdeøkningen også bør ta ansvaret for å sikre inndekning.

– Tida hvor vi ikke sikrer inndekning for gode tiltak, bør være forbi. Men dette har de ikke noe godt svar på, konstaterer han overfor NTB.

– Dessuten mener jeg at å gi enda mer penger til pensjonistene ikke er riktig prioritering med tanke på de store utfordringene vi står overfor på vei ut av pandemien, sier Storehaug.