Et blikk på menigheter for etniske minoriteter

foto
Mangel på familie og sosiale nettverk i Norge gjør fellesskapet i menigheten enda viktigere for deltakerne. Her opplever innvandrere å bli sett og anerkjent, og her kan de snakke morsmålet og dele kulturen fra hjemlandet. Foto: Kjartan Bjelland