Det er kulturen deres!

– Sammenhengen mellom innvandringsbakgrunn, religion og kvinners sysselsetting presenteres noen ganger som nærmest innlysende. Men er den egentlig det? Foto: Shutterstock