• – Ingen fra dette området, langt inne i grissgrendte strøk i det nordlige Kenya, har kunnet unngå å møte på utfordringer omtrent daglig både med tanke på eget liv, skriver Melissa Lesamana, som et apropos til den norske ulvedebatten. FOTO: Kennet Havgaard / BAM

Verdensbonden med verdens rovdyr

Å være bonde i Norge er anstrengende arbeid. Bønder fortjener den dypeste respekt for deres utrettelige arbeid som vi alle er avhengige av at noen påtar seg.