• Undersøkelser tyder på når det lønner seg å jobbe, jobber vi mer. Hvis vi kan velge. Men å bli fattig i seg selv, gjør ikke at du får deg jobb, skriver Sigrun Aasland. Bildet er fra fremleggelsen av statsbudsjettet.. FOTO: Håkon Mosvold Larsen

Rosa briller uten styrke

Med regjeringens briller ser vi knapt fellesskapet for bare individer.