Staten har valgt å dele ansvaret for epidemiberedskapen opp i to etater: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det svekker beredskapen, mener Preben Aavitsland. Staten har valgt å dele ansvaret for epidemiberedskapen opp i to etater: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det svekker beredskapen, mener Preben Aavitsland. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Byråkrati og beredskap