• Staten har valgt å dele ansvaret for epidemiberedskapen opp i to etater: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det svekker beredskapen, mener Preben Aavitsland. FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Byråkrati og beredskap

Alvorlige epidemier kan ramme også Norge. Det er derfor på høy tid å fjerne en viktig sårbarhet i landets epidemiberedskap.