• – Bakgrunn og opphav skal ikke ha noe å si for individets mulighet til å utøve eller oppleve kunst. Skal disse ordene bli til handling, må det endringer til i form av politiske vedtak, skriver Birgit Amalie Nilssen. FOTO: Kristin Ellefsen

Det beste i livet er gratis?

Med ujevne mellomrom, slås det stort opp i ulike norske aviser hvor mange fribilletter offentlige institusjoner deler ut, ofte med en oppfordring om å stramme inn denne praksisen.