• - Det er ikke noen motsetning mellom på den ene siden å tilby kvinner tiltak som kan forebygge at de setter til verden alvorlig syke barn, og på den andre siden inkludere alle barn som kommer til verden, skriver kronikkforfatter Preben Aavitsland. FOTO: Kleve-Ruud, Luca

Det diskriminerende element

Det norske samfunnet kombinerer forebygging av alvorlig sykdom hos nyfødte med et absolutt menneskeverd for syke og funksjonshemmede mennesker. Naturligvis.