Hvor uenige kan velgerne være?

Også her til lands har vi i de siste valgene sett en klarere ideologisk todeling av politikken i en borgerlig og sosialistisk blokk. Det er likevel lite som tyder på at norske velgere vil bli så ideologisk polarisert som i USA, skriver forfatteren og peker på at avtagende partiidentifikasjon og mindre klassestemmegivning over tid ser ut til å ha gitt flere velgere på vandring ved norske stortingsvalg. Foto: Vidar Ruud, ntb