Religion aktualiseres på ulike måter i nyere trender i samfunnet. Blant annet blir den revitalisert via det nye mangfoldet av etnisiteter, religioner og livssyn, og til og med ved feiringen av markedsstyrte religiøse tradisjoner som halloween, skriver kronikkforfatteren. Religion aktualiseres på ulike måter i nyere trender i samfunnet. Blant annet blir den revitalisert via det nye mangfoldet av etnisiteter, religioner og livssyn, og til og med ved feiringen av markedsstyrte religiøse tradisjoner som halloween, skriver kronikkforfatteren. Foto: ANDREW COULDRIDGE / reuters / ntb

Religionens endrede plass i det norske samfunnet