Religionens endrede plass i det norske samfunnet

foto
Religion aktualiseres på ulike måter i nyere trender i samfunnet. Blant annet blir den revitalisert via det nye mangfoldet av etnisiteter, religioner og livssyn, og til og med ved feiringen av markedsstyrte religiøse tradisjoner som halloween, skriver kronikkforfatteren. Foto: ANDREW COULDRIDGE / reuters / ntb