Dersom det ikke er en gjensidig respekt mellom allmennhet og grunneiere, fungerer ikke allemannsretten, skriver Haagen Poppe. Dersom det ikke er en gjensidig respekt mellom allmennhet og grunneiere, fungerer ikke allemannsretten, skriver Haagen Poppe. Foto: Ankersen, Roald

Friluftsfolk som tar seg til rette