Helt i toppen av den økonomiske fordelingen i Norge finner vi de som har store eierinteresser i lakseoppdrett. Seks selskaper kontrollerte i 2018 seksti prosent av alle tillatelsene, opplyser forfatteren og skriver at dette er en næring som har utviklet seg fra å være en liten attåtnæring for folk som bor langs kysten, til å gi milliardinntekter. Helt i toppen av den økonomiske fordelingen i Norge finner vi de som har store eierinteresser i lakseoppdrett. Seks selskaper kontrollerte i 2018 seksti prosent av alle tillatelsene, opplyser forfatteren og skriver at dette er en næring som har utviklet seg fra å være en liten attåtnæring for folk som bor langs kysten, til å gi milliardinntekter. Foto: Berit Roald / NTB

Om fisk og politikk

Distriktspolitikk er ekstremt viktig. Men fisken fra bygdene på kysten skal også fordeles mellom fattig og rik.