Litt for mye knussel

Det er fortsatt mange norske kommuner som avkorter økning i barnetrygd mot sosialstønad, slik at de som har aller minst, ikke skal få mer. Fra mennesker som jobber med familier i krise hører jeg med jevne mellomrom om ganske dumt og kostbart knussel, skriver Sigrun Aasland. Foto: NTB