• Når vi alle skal bo tettere, byene få høyere bygninger, og det hele stort sett bli trangere og dyrere, eller kompakt som det kledelig heter, skaper vi i en kunstig arealknapphet i et land som fra naturens side ikke har mangel på areal, skriver Jon P. Knudsen.

Grønn vending

For den som ennå ikke har fått det med seg, går det en grønn bølge over verden. Den store fortellingen om hvordan vi kan ende opp med å gjøre kål på oss selv, bys i dag fram med klimaargumenter som ugjendrivelige fakta.