• I et konkurransebasert allmennlegesystem vil den fastlegen som er tilbakeholden med samfunnets verdier, raskt tape mot éngangslegen som uten videre oppfyller pasientens ønsker, skriver Aavitsland. FOTO: NTB scanpix

Elefanten i venterommet

Fastlegene opplever økende arbeidspress. Den utfordringen kan løses. Det er verre med den virkelig store trusselen mot den norske fastlegeordningen.