• Toleranse starter med å erkjenne forskjeller, og vi har alle godt av å bli eksponert for annerledeshet, skriver Haagen Poppe om striden rundt skolelagsmøter. Bildet er fra oppvekststyret i Kristiansand. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Ukeslutt: Religion i det offentlige rom

De siste ukers oppslag om kristne skolelag som nektes å avholde møter, vitner om at religiøs utfoldelse i det offentlige rom har langt trangere kår enn hva vårt samfunn bør være bekjent av.