Mens vi andre er på smitteverndugnad

Da hele landet i mars ble mobilisert for å slå ned koronaepidemien, gikk kommunene sannsynligvis unødvendig langt i å avslutte tilbud og begrense besøk. Det er all grunn til å finne ut hvorfor dette skjedde, skriver Preben Aavitsland. Foto: Stian Lysberg Solum, ntb