• Flere konkurrerende maktsentra og fravær av fagkyndighet kan gjøre Arbeiderpartiets ryddejobb til et sammensurium av enkeltpersoner som av taktiske grunner toner ned sine ambisjoner, tar kledelig avstand fra maktkamper eller fordi det stort sett lønner seg, altfor raskt uttrykker tillit til at partiet klarer å løse situasjonen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB scanpix

I gode og onde dager

I «Det lykkelige valg» fra 1913 harselerer Nils Kjær over ryggesløse politikere og deres lemfeldige omgang med prinsipper. Er de politiske partiene rustet til å løse omdømmekriser?