• Selv om noen har med seg tung sosial bagasje den dagen de begynner på skolen, er det ikke mulig å gjøre noe med skolen uten å pirke bort i elevenes eget ansvar for læring, skriver Imi Vegge. FOTO: Roald, Berit / NTB scanpix

Åpent landskap

Problemer med uro i skolen engasjerer alltid. Bråkmakere skal ikke få styre klassen mer enn læreren. Er det krenkende overfor elever å påpeke det?