• Med 16 mot 11 stemmer vedtok kommunestyre i Søgne i februar at rådmann Kim Høyer Holum blir sittende. FOTO: Prestvold, Janne Birgitte

Råd til rådmannen

Til orientering: En god leder er også den som ser sine begrensninger. Enten i form av sin manglende kompetanse og egenskaper, eller evner å se at andre årsaker som relasjoner, mangel på riktige ressurser, historie og kultur forhindrer en i å utøve sitt virke på best mulig vis.