• Valgordningen i USA gjør at det er mulig å få nesten 3 millioner flere stemmer enn motkandidaten og likevel tape, skriver Imi Vegge. FOTO: Jim Young / X90065

Tillit som politisk vitenskap

Å se Hillary Clinton på Norgesbesøk var en påminnelse om at hun fikk flest stemmer, men likevel tapte presidentvalget i USA.