• Mobbestatistikken i skolen er ikke bare urovekkende og skremmende, men aldeles uholdbar, skriver Lesamana. FOTO: Arkiv

1392 gode grunner

Høsten 2017 ble den såkalte 9A-paragrafen i Opplæringsloven endret i form av å lovfeste nulltoleranse for mobbing i skolen.