Våre kystperler har mange urbane kvaliteter som bør videreføres og videreutvikles, enten det er de topografisk bestemte, organisk utviklede byene som Grimstad og Lillesand, eller den strengt regulerte renessansebyen til Christian Quart, skriver Hagen Poppe. Bildet er fra Lillesand. Våre kystperler har mange urbane kvaliteter som bør videreføres og videreutvikles, enten det er de topografisk bestemte, organisk utviklede byene som Grimstad og Lillesand, eller den strengt regulerte renessansebyen til Christian Quart, skriver Hagen Poppe. Bildet er fra Lillesand. Foto: Kjetil Reite

Derfor må vi bry oss om arkitektur