• Styremøte i Cultiva. Fra venstre: Jørgen Kristiansen, Cecilie Nissen, Ansgar Gabrielsen (styreleder), Mette Gundersen, Torbjørn Urfjell, Erling Valvik (direktør) og Kristin Wallevik. FOTO: Bjelland, Kjartan

Ukeslutt: Sluttpakker, bukken og havresekken

Det var en gang en bedrift, og den bedriften ønsket å bli så god at den var som et skip som gikk like godt til lands som til vanns. Et slikt ville de ha, og de ville ansette en leder som evnet det.