Selv i det forpliktende samarbeidet i EU ble hver og en av medlemsstatene seg selv nok da koronaviruset nådde Europa, og søkte nasjonalstatlige løsninger på pandemien, skriver Grindheim. Bildet er fra grensen mellom Tyskland og Danmark tidligere i pandemien. Selv i det forpliktende samarbeidet i EU ble hver og en av medlemsstatene seg selv nok da koronaviruset nådde Europa, og søkte nasjonalstatlige løsninger på pandemien, skriver Grindheim. Bildet er fra grensen mellom Tyskland og Danmark tidligere i pandemien. Foto: NTB Scanpix

Byrde og ansvar i internasjonal politikk