Oppgjør med fiendtlig tankegods

20. juli i år, bare to dager før 10-årsmarkeringen for hendelsene på Utøya og i regjeringskvartalet, ble minnesmerket til Benjamin Hermansen tagget ned med teksten «Breivik fikk rett». Her fjernes restene av taggingen. Foto: Beate Oma Dahle