• – I følge apostelen tror jeg det ikke er mange av jordens skatter vi kan samle å ta med inn i evigheten, især ikke bilene våre, skriver spaltist Pål Rake. FOTO: Jacob Buchard

Kollektivtrafikkløftet

Blir en byborger noen gang fornøyd med stedets kollektivtilbud? Neppe.