• Skatter betalt av arbeidstakere og arbeidsgivere i et trygt arbeidsliv, med klare rammer og rettigheter, har i stor grad finansiert fellesskapet og trygdeordningene, skriver innsenderen. FOTO: NTB scanpix

Kriminaliteten som truer velferden

Kriminalitet i arbeidslivet er en alvorlig trussel mot et trygt og forutsigbart arbeidsliv, og dermed også mot velferdsstaten.