Gutter utsettes for overgrep!

Forståelsen av mannlighet inkluderer sjeldent muligheten til å være et offer, skriver innsender. Foto: Bjelland, Kjartan