• FOTO: Kollstad, Reidar

Overskudd/underskudd i Agder Energi

Jeg takker AD Tom Nysted og øk dir Pernille K. Gulowsen for oppfølgning i avisdebatten mellom oss.