• FOTO: FLT-PICA, Lars Pehrsson, Code 30

Norske eldre fortjener en trygg og god alderdom

Demokratene i Norge vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. De eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset hver enkeltes interesse og evner.