• FOTO: Kristin Ellefsen

En klimavesentlig by

Etter FNs miljøkonferanse i 1992 ble uttrykket «handle lokalt – tenke globalt» en del av dagligtalen innen klimapolitikk. Som en variant av «mange bekker små, gjør en stor å».