Hva er vårt oppdrag i Kristiansand Havn?

Det har lenge vært en engasjerende debatt om Kunstsilo i Kristiansand.