• FOTO: Kjartan Bjelland

Genistreken og Sørlandsbanen

Det gjelder å holde Genistreken varm, koblingen på Sørlandsbanen mellom Gjerstad og Porsgrunn.