• Det er ingen tvil om at Kristiansand har en uforholdsmessig dyr skolestruktur med mange og små skoler, skriver innsenderne. FOTO: Jacob Buchard

Mennesker fremfor system og struktur

Valget er over. Kristiansand har fått en ny ordfører, et nytt politisk flertall og en ny politisk kurs.