• FOTO: Bjelland, Kjartan

Åpent brev til Farsund kommune

Endrede forutsetninger med lavere elevtall og redusert studietilbud er rett og slett en unik mulighet for en bedre tilpasset skoleutbygging! Hvis dere våger og vil!