• FOTO: Faksimile fra fvn.no

Reklame for kristne privatskoler

Det ser ut som det stadig blir flere og flere kristne privatskoler.