• FOTO: Eivind Kristensen

Fingrene av fatet, takk

Det er meget trist å være vitne til hvordan Staten bevisst utarmer kommunene og distriktene, ved bevisst å legge ned eller flytte ut viktige offentlige virksomheter.