• Det vil nok være for mye å hevdes at statsviterne er verdenssamfunnets leger uten grenser. Men de beste i faget vårt kan i det minste bidra når det gjelder diagnoser, skriver innsenderen. På bildet ses Boris Johnson på FNs talerstol under klimatoppmøtet. FOTO: NTB Scanpix

Å være statsviter i dag:

Hva kan vi bidra med til vår tids sentrale spørsmål?