Ordfører Skisland fortsetter sin kamp mot «egen» regjering og mot at folk i Søgne og Songdalen skal ha rett til å si sin mening om tvangseksteskapet som ble inngått i 2017, og som hans eget parti stemte mot. Han blir hausset opp av Fædrelandsvennens politiske redaktør som burde skifte stillingsbetegnelse til «politisk aktør». Krigen er i gang, med propaganda som våpen.

Skisland samler underskrifter fra Aps toppolitikere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tromsø og høyreordføreren fra Bærum i sin kamp mot oppsplitting av Kristiansand. Men er det i Bergen, Oslo og Bærum at man skal bestemme over folkeviljen i Søgne og Songdalen?

De ledende politikerne i Kristianand avslører nå hvordan framtida vil bli hvis vi fortsetter med en storkommune. De vil i sak etter sak overkjøre folkemeninga i Søgne og Songdalen, med god støtte av Fædrelandsvennens redaksjon.

Som motvekt mot underskriftskampanjen fra storbyene, er det verd å merke seg at Lokalsamfunnsforeningen er godt fornøyd med at regjeringen vil lytte til folket. Lokalsamfunnsforeningen er tverrpolitisk og har fått støtte fra 147 ordførere i alle partier. Samlet innbyggertall i disse kommunene er 590.000 mennesker. Men Lokalsamfunnsforeningens syn blir ikke gjort kjent, for det passer ikke inn i propagandakrigen.

Mindre politiske enheter er en betingelse for å bekjempe den utviklinga som fører verden mot stupet der makt og kapital samles på stadig færre hender. Derfor bør også progressive folk i hele landet støtte kampen mot den tvangen folket i Søgne og Songdalen er blitt utsatt for.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.