Skuffelsen var nok stor i forsamlingen da de kort tid i forveien fikk beskjeden fra regjeringen om at kommunen på nytt var kastet ut i usikkerhet.

Til tross for det som må ha vært en nedslående beskjed fra regjeringen, er ikke vedtaket om mulig oppløsning det mest overraskende i FVNs sak. Det mest overraskende var det faktum at en kommune med 120.000 innbyggere kan samle 400 mellomledere til konferanse.

Kristiansand kommune har om lag 10.000 ansatte. Det er nesten 2000 flere enn jevnstore Drammen kommune. Hva som gjør Kristiansand så spesiell at vi må ha nesten 20 prosent flere ansatte kan man bare undre på.

I tillegg til et stort byråkrati har vi en posisjon som ønsker å gå til krig mot private aktører. Barnehager og skoler skal tvangskommunaliseres. Det vil ikke bare gi oss en dårligere tjeneste uten konkurranse, tilbudet vil bli dyrere og byråkratiet vil øke ytterligere. Det er ikke bærekraftig.

Jeg er ikke et sekund i tvil om at det jobber svært mange dyktige byråkrater i kommunen vår. Dette innlegget er heller ikke kritikk av dem, men mot en politisk ledelse som ikke evner å ta grep og stoppe veksten av ledere og mellomledere. I stedet for å kaste bort kompetent arbeidskraft i mellomlederstillinger med alt for høye lønninger, burde vi frigi disse til privat næringsliv. Slik kutter vi utgifter og øker inntektene våre.

Det er penger vi kan bruke på det vi drifter i fellesskap, som skoler, eldreomsorg, kollektivtransport, eller kutt i bompenger og eiendomsskatt.

Uavhengig av om Kristiansand kommune skal oppløses eller fortsette som en enhet, er det for Kristiansand Frp klinkende klart at vi er nødt til å kutte. En god kommune er også en effektiv en, og da må vi få kontroll over byråkratiet vårt.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.