Private sykehjem

Jeg håper at utspillet om økt privat innsats i eldreomsorgen først og fremst er et ledd i arbeidet for å få Frp med på et felles budsjettforslag, og at saken blir skrinlagt uten alt for mye utredninger, skriver innsenderen. Foto: Jacob J. Buchard