Om sommeren gir Bystranda en verdi til byens befolkning som vanskelig kan pris-settes. Som barn og unges representant i plan og byggesaker (0-18år) vet jeg at for veldig mange unge er det ikke lett å bare dra et annet sted i et par uker.

Bystranda har unike kvaliteter, variert innhold, og god tilgjengelighet. For barn og unge i Kvadraturen, på Eg, og Grim med tilgrensende områder er det også langt til andre større badeplasser.

Området er fellesskapets friområde, og det er ikke en arrangementsplass. Det er ingen tvil om at en lang rekke aktører hadde satt pris på å i det hele tatt få lov til å betale seg inn i området dersom det var mulig.

Når Palmesus har fått denne helt spesielle muligheten er det ikke unaturlig at en rekke politikere stiller spørsmål rundt hvilken pris det skal ha. Som en kompensasjon til de mange barn og unge som skyves ut av området i perioden ville det vært naturlig å se på hva leien av området kunne gi tilbake i form av utvikling og oppgradering.

Jeg utfordrer Palmesus til å gå i dialog med Parkvesenet og Ungdommens bystyre for å se på nettopp dette.

Når dette er sagt går det også en grense for hvor mange dager det skal være greit å okkupere byens kanskje viktigste fellesområde. Som Byutviklingsdirektør Ragnar Evensen har sagt flere ganger, må det være et absolutt engangstilfelle at et arrangement som konsert med Boccelli kommer i tillegg til den opprinnelige festivalen.

Unntaket kommer til dels som følge av av at vi har hatt to år uten festival. Kommunen har nok av andre arrangementsplasser som egner seg betraktelig bedre for konserter enn Bystranda.

Les de andre sakene i denne debatten:

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.