Tidlig oppdagelse redder liv – ikke skulk mammografitimen!

Kreftregisteret har regnet seg fram til at over 2000 norske kvinner vil få en forsinket diagnose som følge av koronapandemien. Nå i oktober arrangeres Rosa sløyfe-aksjonen i solidaritet med brystkreftrammede. Bildet er fra årets markering i Søgne. Foto: Jacob J. Buchard