• FOTO: mike

Bomstasjoner

Det er meg en gåte hva vi skal med bommer i Norge , verdens rikeste land pr innbygger. Det kan være logisk med bommer inn til storbyer og Oslo kan i skandinavisk målestokk regnes som en stor by men ikke internasjonalt.