• Bygge- og anleggsnæringen alene trenger 8500 nye medarbeidere hvert år fremover, skriver innsenderen. FOTO: Bjelland, Kjartan

Yrkesfag som førstevalg, ikke siste utvei

I yrkesfagets år er det på tide at unge, foreldre og karriereveiledere tar innover seg de nye realitetene i arbeidsmarkedet og ser mulighetene innen yrkesfag, så vi unngår å utdanne folk til ledighet.