Det er forståelig at det reageres på et slikt ordbruk, og det har kommet flere leserinnlegg om dette i Fvn. For de fleste i dag er vel uttrykket det svake kjønn for lengst gått ut på dato. Uttrykket ble brukt i tidligere generasjoner uten at noen brydde seg om det. Fra naturens side er kvinnen vanligvis fysisk ikke så sterk som mannen. Det er en forskjell og heldigvis for det! Samtidig har kvinnene større styrke enn menn på mange andre områder.

At sykefraværet er høyt innen helse og omsorg er godt dokumentert. Mye av årsaken er for liten og ukvalifisert bemanning. Dette fører til stort arbeidspress som resulterer i høyt sykefravær. Dessuten har ofte disse ansatte oppgaver hjemme med barn og familie. Etterhvert kan de møte veggen. Det er kommunens ansvar å sørge for at lovpålagte oppgaver innen pleie og omsorg fungerer tilfredsstillende.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.