Eg forstår ikkje den sterke reaksjonen på regjeringas opning for å gje Søgne og Songdalen sine innbyggarar høve til å uttale seg om eventuell reetablering av desse kommunane.

Det argumenteres med demokrati. Kven protesterte mot manglande demokrati då Søgne og Songdalen vart tvangsinnmeldt i Kristiansand? I kommunestyret i Kristiansand er desse to kommunane i mindretal og med det basta og bunde i tvangsekteskapet. Kristiansand har kjøttvekta.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.